Gorchymyn Gwasgaru 48 awr wedi'i gyhoeddi yng Nghoed-duon

Yn dilyn hysbysiadau diweddar am ymddygiad gwrthgymdeithasol yn ardal Coed-duon, bydd Gorchymyn Gwasgaru 48 awr (dan Adran 35 Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014) ar waith o 6pm heno, dydd Gwener 1 Chwefror 2019 tan 6pm dydd Sul 3 Chwefror 2019.

Bydd ardal ddynodedig y Gorchymyn yn cynnwys: Gorsaf Bysys Coed-duon, ASDA, McDonalds, Stryd Fawr, Heol Gordon, Heol Woodbine, Heol Cliff, Stryd y Bont, Heol Lillian, Heol Cefn a Heol Pentwyn. 

Mae hyn er mwyn galluogi swyddogion i ddileu’r tebygolrwydd o ymddygiad gwrthgymdeithasol, anhrefn neu drosedd yn yr ardal.

Bydd swyddogion yn cynnal patrolau amlwg yn yr ardal a bydd ganddynt awdurdod i orchymyn i unrhyw un sy'n ymddwyn yn wrthgymdeithasol adael yr ardal. Os bydd yr unigolion hynny'n dychwelyd i'r ardal ar ôl cael gorchymyn i adael, gallant gael eu harestio.

Gofynnir i unrhyw un sy'n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol ffonio 101 i hysbysu amdano neu ffonio 999 mewn argyfwng. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook a Twitter hefyd neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111.