Bwrgleriaethau - Rhymni

Rydym yn ymchwilio i 12 achos o fwrgleriaethau yn ardal Rhymni yn ystod y mis diwethaf lle y cafodd eiddo gwerthfawr gan gynn w?s gemwaith, arian parod, iphones, allweddi ceir a cheir eu dwyn.

Torrwyd i mewn i dai a fflatiau ar Stryd Bryn Seion, Maes-Y-Haf, St Clares, Maerdy View, Hill Street, Idris Davies Place, Castle Fields a Glan-y-Nant.

Mae swyddogion yn annog pobl i sicrhau eu bod yn cadw eitemau gwerthfawr mewn lle diogel, lle na ellir eu gweld. Rydym hefyd yn atgoffa pobl i gloi eu cartrefi a'u cadw'n ddiogel hyd yn oed pan fyddant yno ac osgoi gadael yr allweddi ar gyfer eu cartrefi neu eu ceir yng nghefn y drysau.

Caiff trigolion eu hannog i roi gwybod am unrhyw weithgarwch amheus i'r heddlu a gofynnir i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth ffonio 101 neu Anfon Neges Uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter gan ddyfynnu cofnodrif 250 31/12/18 neu gallwch ffonio Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555 111.