Byrgleriaeth – Bryn Milton, Pentref Llan-wern

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn cyfeiriad yn Bryn Milton, ym mhentref Llan-wern.

Digwyddodd rhywbryd rhwng 7.30pm dydd Sul 20fed Ionawr 2019 a 10.30am y bore canlynol.

Aeth y troseddwyr i mewn i'r adeilad trwy falu ffenestr ar y llawr cyntaf. Cafodd nifer fawr o ddarnau arian a sofrenni coffaol eu dwyn, ynghyd â chasgliad stampiau – yr amcangyfrifir sydd werth miloedd o bunnau.

Gall unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 129 o 21/01/2019. Neu gallwch gysylltu ag elusen Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ar-lein ar Crimestoppers-uk.org. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau Facebook neu Twitter Heddlu Gwent hefyd.