Bwrgleriaeth ar Ffordd Malpas yng Nghasnewydd – allwch chi helpu?

Mae swyddogion yn ymchwilio i fwrgleriaeth mewn cyfeiriad ar Ffordd Malpas yng Nghasnewydd.

Digwyddodd y fwrgleriaeth rhwng 10:00am ddydd Mercher 29 Mawrth a 12:15pm ddydd Gwener 31 Mawrth 2017.  Cafodd y troseddwyr fynediad i'r eiddo ar ôl torri'r ffenestr llawr gwaelod y gegin i'w hagor.

Cafodd 10 oriawr a oedd yn cael eu cadw mewn bocs oriawr pren du eu dwyn.  

Oriawr dyn gyda strap lledr brown ac arwyneb hufen

Oriawr dyn Citizen eco drive dur gwrthstaen 

Oriawr merch Citizen eco drive dwy dôn

Oriawr dyn Citizen eco drive dwy dôn gyda diemwntau

Oriawr dyn Citizen eco drive aur gyda diemwntau

Oriawr dyn Citizen eco drive breichled gronograff 

Oriawr garddwn dyn gyda strap lledr du.

2 oriawr dyn - dim disgrifiad ar gael ar hyn o bryd.

Gwerth cyfunol yr oriorau hyn oedd mwy na £1,360. Hefyd, cafodd tei melyn gwerth £40 ei ddwyn.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y fwrgleriaeth hon, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 193 31/03/17