Bwrgleriaeth - Gilfach

Mae swyddogion yr heddlu yn ymchwilio i fwrgleriaeth yng Ngilfach a ddigwyddodd ddydd Mercher 4ydd Mawrth.

Tua 2.30pm cafodd beic modur ac arian ei ddwyn o’r tu mewn i d? ar Railway Terrace.

Hoffai swyddogion yr heddlu siarad â’r dyn hwn a oedd yn yr ardal ar y pryd a allai eu helpu â’u hymholiadau.

Cysylltwch â Heddlu Gwent ar 101 neu ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddyfynnu rhif cofnod 2000079893.

Os gallwch chi helpu, ffoniwch ni ar 101, cewch hefyd anfon neges atom drwy Facebook neu Twitter neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.