Byrgleriaeth - Argoed

Rydym yn ymchwilio i fyrgleriaeth a ddigwyddodd rhywbryd rhwng 11am ar ddydd Sul 3yddMehefin a 8.30am ar ddydd Sul 10fed Mehefin yn Argoed.

Torrwyd i mewn i d? ar Lôn Hafodrisclawdd Fawr a chafodd uned teledu cylch cyfyng ei ddwyn.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod  1800209553 neu ffonio Crimestoppers ar 0800 555 111.