Byrgleriaeth - Brynmaw

Mae swyddogion yn ymchwilio i fyrgleriaeth yn Card Factory ym Mharc Manwerthu Lakeside, Brynmawr.

Credir bod y troseddwyr wedi gyrru cerbyd i mewn i ddrysau'r allanfa dân rhywbryd rhwng 8pm dydd Gwener 25 Ionawr a 5am dydd Sadwrn 26 Ionawr.

Cymerwyd coffor o'r tu mewn.

Gofynnir i unrhyw un a welodd unrhyw gerbydau amheus neu wedi'u difrodi yn yr ardal ar y pryd, neu sydd ag unrhyw wybodaeth am y digwyddiad, ffonio Heddlu Gwent ar 101 neu gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter gan ddyfynnu rhif cofnod 90 26/01/19. Gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw hefyd ar 0800 555.