Byrgleriaeth, Heol Dinbych, Casnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i rywun dorri i mewn i d? ar Heol Dinbych, Casnewydd,

Digwyddodd rhywbryd rhwng 9pm a 12.30am ar yr 8fed/9fed Chwefror.

Ymysg yr eitemau a gafodd eu dwyn roedd Playstation 4 a gemwaith.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiad hwn, neu unrhyw un a welodd unrhyw weithgarwch amheus yn yr ardal hon, ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000047879, neu gallwch anfon neges uniongyrchol at ein tudalennau Facebook neu Twitter.