Byrgleriaeth - Heol y Mynydd, Caerffili

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn eiddo ar Ffordd Deg, oddi ar ardal Heol y Mynydd, Caerffili.

Digwyddodd brynhawn dydd Mawrth 17 Medi 2019 rhwng 2.40pm a 2.50pm.  Cymerodd y troseddwyr arian a gemwaith.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth a allai helpu, neu os gwelsoch chi unrhyw un yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal ar y pryd, cysylltwch â ni.

Mae swyddogion hefyd eisiau siarad ag unrhyw fodurwyr a oedd yn gyrru trwy’r ardal, i gyfeiriad Mynydd Caerffili neu o gyfeiriad Mynydd Caerffili, sydd â delweddau camera dashfwrdd.

Gallwch ein ffonio ni ar 101, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter gan ddyfynnu rhif cofnod 1900344123. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.