Byrgleriaeth mewn siop trin gwallt yn Abertyleri - allwch chi helpu?

Dydd Sadwrn 2 Tachwedd 2019, cawsom ein hysbysu bod byrgleriaeth wedi digwydd dros nos yn siop trin gwallt Kutz n Kurlz yn Stryd Fawr, Abertyleri.

Credir bod y troseddwr wedi defnyddio grym i agor y drws ffrynt, chwalu'r ffenestr wydr a dwyn eitemau gwerthfawr gan gynnwys sychwyr a sythwyr gwallt GHD, y til a oedd yn cynnwys arian, a blwch elusen Apêl Pabi.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth a hoffent siarad â'r unigolyn yn y ddelwedd hon gan ei bod yn bosibl y gall ein helpu ni gyda'n hymholiadau.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 91 o 2/11/19.