Byrgleriaeth: Sebastopol, Pont-y-p?l

Mae swyddogion yn ymchwilio i fyrgleriaeth yn Sebastopol ym Mhont-y-p?l.

Digwyddodd rhywbryd rhwng 1pm dydd Sadwrn 28 Medi a 1am dydd Sul 29 Medi ar Heol Greenhill.

Cymerwyd arian a dwy oriawr. Dyma ddisgrifiad o'r oriorau:

  • Oriel Rolex arian ac aur gydag wyneb aur a chrisialau
  • Oriawr Diesel gyda strap lledr du ac wyneb du.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth a allai helpu ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 1900359835.

Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.