Byrgleriaeth: Siop Home Bargains, Caerffili

Tua 3am dydd Sul 25 Awst cawsom ein hysbysu bod rhywun wedi torri i mewn i Home Bargains yng Nghaerffili.

Credir bod y troseddwyr wedi mynd i mewn trwy chwalu ffenest cyn dwyn pum blwch elusen yn ymyl y drôr arian.

Mae swyddogion yn ymchwilio a hoffent siarad â'r dyn yn y ddelwedd hon gan eu bod yn credu efallai y gall eu helpu gyda'u hymholiadau.

Os oes gennych chi  wybodaeth am y digwyddiad hwn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 46 25/7/2019 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.