Byrgleriaeth - Stryd Upper Power - Allwch chi helpu?

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth mewn adeilad ar Stryd Upper Power, Casnewydd.

Credir bod y drosedd wedi digwydd tua 11pm dydd Mawrth 18 Mehefin 2019, pan aeth rhywun i mewn trwy ffenestr yn y gegin.

Ymysg yr eitemau a gymerwyd roedd oriawr Rolex Submariner ac Apple MacBook Pro. Cafodd moped Honda WW 125 gwyn ei ddwyn hefyd.

Hoffem wybod pwy yw'r dynion yn y delweddau teledu cylch cyfyng gan ei bod yn bosibl bod ganddynt wybodaeth a allai helpu ein hymchwiliad.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â ni ar 101, neu anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Twitter, gan ddyfynnu rhif cofnod 96 o 18/6/19. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.