Byrgleriaeth - Tesco Glyn Ebwy

A welsoch chi unrhyw beth? Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am fyrgleriaeth ar ddydd Iau 21ain Mehefin 2018 yn archfarchnad Tesco ger yr A4046 yng Nglyn Ebwy.

Digwyddodd rhwng 1.50am a 2.10am pan gafodd ffenestr flaen y siop ei chwalu a chymerwyd tiliau ynghyd ag eitemau trydanol a sigaréts.

ofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 46 21/06/2018 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800555111.