Byrgleriaeth yn ardal Bryn Pica, Tredegar – allwch chi ein helpu ni gyda'n hymholiadau?

Mae swyddogion yn ymchwilio yn dilyn hysbysiad am fyrgleriaeth yn ardal Bryn Pica, Tredegar.

Yn ystod oriau mân y bore, dydd Iau 3 Hydref 2019, torrwyd i mewn i d? a chymerwyd allweddi Fan Volkswagen Caddy, rhif cofrestru CA19 MUW, ynghyd â phwrs a oedd yn cynnwys cerdyn banc.

Cymerwyd y Volkswagen Caddy o'r tu allan i'r eiddo a'r tro diwethaf iddo gael ei weld oedd yn ardal Maesycwmer, tua 3am yr un diwrnod, dydd Iau 3 Hydref.

Tua 2am, defnyddiwyd y cerdyn banc gan ddyn yng ngorsaf betrol Valley Heights yn Nowlais. Hoffai swyddogion siarad â'r dyn yn y llun hwn gan eu bod yn credu efallai y gall ein helpu gyda'n hymholiadau.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod: 1900325040. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent, neu cysylltwch â Crimestoppers yn uniongyrchol ar 0800 555111 111.