Byrgleriaeth yn Nhrinant; a welsoch chi unrhyw beth?

Rydym yn ymchwilio i hysbysiad am fyrgleriaeth tua 4.30am ddydd Llun 11 Tachwedd 2019, mewn eiddo ar Heol Pentwyn yn Nhrinant.

Aeth dau dramgwyddwr i mewn i'r eiddo ond cawsant eu styrbio gan y perchnogion. Dywedir eu bod wedi mynd i lawr Heol Pentwyn i gyfeiriad de Trinant.

Yn ôl y disgrifiad; roedd un dyn yn 5 troedfedd 8 modfedd o daldra ac o faint canolig.  Roedd y llall yn 5 troedfedd 10 modfedd o daldra, yn denau ac roedd yn cario bag bach du. Roedd y ddau ohonyn nhw'n gwisgo siacedi du, trowsus du, esgidiau du a menig du.

Rydym yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld rhywbeth amheus yn yr ardal a allai helpu ein hymholiadau. Mae swyddogion yn gofyn i unrhyw un â chamera dashfwrdd ar eu cerbyd, a allai fod wedi bod yn teithio ar hyd Heol Pentwyn neu wedi parcio yn yr ardal tuag amser y fyrgleriaeth, i wirio unrhyw ddelweddau hefyd.

Os oes gennych chi unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900416645. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent, neu cysylltwch â Crimestoppers yn uniongyrchol ar 0800 555111 111.