Byrgleriaeth yn siop Co-op Blaenafon ym Mhont-y-p?l

A welsoch chi unrhyw beth? Rydym yn apelio eto am wybodaeth yn dilyn byrgleriaeth yn siop Co-op Blaenafon ym Mhont-y-p?l.

Yn ystod oriau mân dydd Gwener 1 Chwefror, tua 2.10am, cawsom ein hysbysu bod cerbyd wedi gyrru i mewn i flaen y siop. Defnyddiodd y tramgwyddwyr dorrwr disgiau i dynnu'r peiriant arian parod a'r arian parod ynddo, cyn gyrru i ffwrdd i gyfeiriad Heol Llanofer.

Credir mai tri dyn oedd y tramgwyddwyr a gadawsant y safle mewn cerbyd y credir ei fod yn Mitsubishi Pajero gwyn. 

Credir hefyd bod y tramgwyddwyr yn yr ardal y tu allan i'r siop rhyw awr cyn y fyrgleriaeth.

Mae swyddogion yn ymchwilio i'r digwyddiad hwn ac yn apelio am wybodaeth. Os gwelsoch chi'r digwyddiad, neu os gwelsoch chi unrhyw un yn ymddwyn yn amheus yn yr ardal, neu os oes gennych chi wybodaeth am y tramgwyddwyr, rhowch wybod i ni. Os gallwch chi helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 43 01/02/19. Neu, gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent neu gallwch roi gwybodaeth yn ddienw i Crimestoppers trwy ffonio 0800 555 111.