Gadw yn ôl i'r Carchar - Ydych chi wedi gweld Nathan Jones, 21 oed?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Nathan Jones, 21 oed, o ardal Betws sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar ar 18 Ionawr 2019.

Cafodd Jones ddedfryd o 10 mis yn y carchar am affráe ar ôl cael ei ddedfrydu yn Llys y Goron Caerdydd ar 13 Ebrill 2018.

Gan fod Jones, a ryddhawyd ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded, mae bellach wedi'i alw yn ôl i'r carchar.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu 1900065627, neu Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.