Gadw yn ôl i'r Carchar - Ydych chi wedi gweld Mark Halford, 42 oed?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Mark Halford, 42 oed, o ardal Casnewydd sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar ar 6 Mehefin 2018.

Cafodd Halford ddedfryd o 2 fis yn y carchar am ladrata wedi iddo gael ei ddedfrydu yn Llys Ynadon Casnewydd ar 21 Ebrill 2018.

Gan fod Halford, a ryddhawyd ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded, mae bellach wedi'i alw yn ôl i'r carchar.

Os oes gennych unrhyw wybodaeth, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 360 o 15/02/19, neu ffoniwch Taclo'r Tacle ar 0800 555 111. Gallwch hefyd anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter.