Car wedi cael ei ddwyn o Heol Brynbuga yn New Inn – a welsoch chi unrhyw beth?

Mae swyddogion yn ymchwilio i hysbysiad bod car wedi cael ei ddwyn o'r tu allan i eiddo ar Heol Brynbuga yn New Inn, Pont-y-p?l.

Cafodd ei ddwyn yn ystod oriau mân y bore, dydd Iau 26 Medi, tua 3am.

Mazda MX5 gwyrdd yw'r car, rhif cofrestriad CHZ 9096 ac mae gan y car gawell rholio melyn nodweddiadol.

Mae swyddogion yn ymchwilio i'r digwyddiad hwn ac maen nhw'n apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai fod wedi gweld y cerbyd hwn neu a welodd unrhyw beth amheus yn yr ardal tua'r amser y cafodd y car ei gymryd.

Os gallwch chi helpu, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900355834 neu gallwch anfon neges uniongyrchol at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.