Car wedi cael ei ddwyn o'r tu allan i gyfeiriad ar Heol Cwm Cottage, Abertyleri – a welsoch chi unrhyw beth?

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am fyrgleriaeth yn ardal Heol Cwm Cottage, Abertyleri.

Digwyddodd y fyrgleriaeth tua 1.30am yn ystod oriau mân dydd Iau 30 Mai 2019, mewn eiddo ar Heol Cwm Cottage. Yn ystod y fyrgleriaeth, lle'r aeth tramgwyddwyr i mewn i'r cartref trwy ffenestr a oedd ar agor ar wyneb blaen y t?, cymerwyd allweddi Renault Kadjar du, rhif cofrestru CE67 UVZ a chafodd y car ei ddwyn o'r tu allan i'r t?.

Esbonia Arolygydd Blaenau Gwent, Amanda Thomas: “Yr adeg hon o'r flwyddyn mae mwy o demtasiwn i ladron sy'n manteisio ar gyfle, oherwydd y tywydd twymach pan fydd trigolion yn agor ffenestri a drysau a bod yn llai gwyliadwrus o ran diogelwch y cartref. Gall lladron dargedu eich cartref neu eich car mewn eiliadau. Hoffwn atgoffa trigolion i gloi ffenestri a drysau ac i atgoffa aelodau'r teulu i ledaenu'r neges atal troseddu i bob cenhedlaeth, h?n ac iau. Yn olaf, cadwch eitemau gwerthfawr o'r golwg bob amser - mae allweddi ceir yn cael eu gadael ar unedau ochr a byrddau neu'n cael eu hongian mewn llefydd amlwg yn aml iawn. Peidiwch â gwneud pethau'n hawdd i'r troseddwyr hyn.

"Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am y digwyddiad hwn a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 41 30/05/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111 neu ewch i'r wefan www.crimestoppers-uk.org.”