Car wedi cael ei roi ar dân - Cas-gwent

Rydym yn ymchwilio i ddigwyddiad yng Nghas-gwent lle cafodd car ei roi ar dân

Digwyddodd rhywbryd rhwng 1am a 1.30am dydd Sul 10 Mai. Roedd y Ford Mondeo glas wedi parcio ar rodfa ar Rodfa Lord Eldon, Bulwark.

Mae dyn wedi cael ei arestio ar amheuaeth o gynnau tân bwriadol gyda bwriad o beryglu bywyd ac mae wedi cael ei ryddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Os gallwch chi helpu, ffoniwch Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cyfeirnod 2000160736. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd, neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.