Carcharu dyn am naw mlynedd am ddynladdiad

Heddiw (dydd Mercher 17 Gorffennaf 2019) yn Llys y Goron Casnewydd, dedfrydwyd Matthew Jones, 26 oed o Aberdâr, a chyn hynny o ardal Cendl ym Mlaenau Gwent, i naw mlynedd yn y carchar wedi i'r llys ei gael yn euog o ddynladdiad ar ôl iddo ysgwyd ei fab 15 wythnos oed i farwolaeth.

 

Dywedodd Ditectif Brif Arolygydd Mark Johnson: "Rwy'n falch bod dedfryd heddiw'n cloi ymchwiliad hir a chymhleth a ddechreuodd gyda marwolaeth baban 15 wythnos oed a oedd wedi marw o anafiadau nad oedd eu hachos yn amlwg i ddechrau.

 

"Pan ddechreuodd yr ymchwiliad ym mis Rhagfyr 2016, dilynodd y tîm ymchwilio lwybrau helaeth a galwodd ar nifer o arbenigwyr fforensig a meddygol a brofodd nad oedd yr anafiadau a achoswyd i Cody Rhys Williams-Jones yn ddamweiniol ac na fyddent wedi gallu cael eu hachosi yn y ffordd a ddisgrifiwyd gan Matthew Jones.

 

“Mae ei deulu wedi bod trwy amser trawmatig ac maen nhw wedi aros dros ddwy flynedd a hanner i ganfod sut a pham y bu farw Cody. Yn anffodus, maen nhw’n dal i aros am yr esboniad hwnnw gan Matthew Jones.

 

“Trwy gydol yr ymchwiliad, maen nhw wedi dangos dewrder ac urddas aruthrol a hoffwn ddiolch iddyn nhw am eu cydweithrediad trwy gydol ymchwiliad yr heddlu.

 

"Ni fydd unrhyw ddedfryd yn dod â Cody yn ôl, ond rydym yn gobeithio y caiff ei deulu rywfaint o dawelwch meddwl o wybod bod Matthew Jones wedi cael ei ddwyn i gyfrif am farwolaeth Cody ac y bydd yn treulio cyfnod sylweddol yn y carchar i fyfyrio ar ei weithredoedd."