Cerbyd wedi cael ei adael - Pont Tywysog Cymru - Mae swyddogion yn apelio am dystion/delweddau camera dashfwrdd

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth ar ôl i Renault Megane arian gael ei ganfod wedi ei adael ar Bont Tywysog Cymru, i gyfeiriad y dwyrain.

Hysbyswyd yr heddlu am y car am 9.28am ddoe, dydd Mawrth 28 Ionawr.

Mae swyddogion a Gwylwyr y Glannau EM wedi bod yn cynnal chwiliadau ac yn gwneud ymholiadau yn yr ardal i geisio dod o hyd i yrrwr y cerbyd.

Mae swyddogion yn awyddus i siarad ag unrhyw un a allai fod wedi gweld y cerbyd yn cael ei adael yn gynnar bore dydd Llun neu sydd â delweddau camera dashfwrdd mewn perthynas â hyn.

Cysylltwch â ni ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 200033414 neu drwy gyfrwng tudalennau Facebook/Twitter Heddlu Gwent.