Cyngor atal troseddau i drigolion Cas-gwent a Chil-y-coed

Rydym yn atgoffa trigolion i sicrhau bod eu heiddo yn ddiogel yn dilyn hysbysiadau am sawl byrgleriaeth yn ardal Cas-gwent a Chil-y-coed yn ddiweddar.

Dywedodd Ditectif Gwnstabl Jon Sliczny: “Lladron sy'n bachu ar gyfle sy'n gyfrifol am y byrgleriaethau hyn, ac er ein bod yn parhau i ymchwilio, hoffem atgoffa trigolion i fod yn wyliadwrus a chymryd yr holl ragofalon angenrheidiol i warchod eu heiddo. Mae'r rhain yn cynnwys cloi drysau a ffenestri pan fyddwch allan, a defnyddio switshis wedi'u hamseru er mwyn i oleuadau ddod ymlaen am gyfnodau byr pan fydd cartrefi'n wag.   

“Hoffem annog unrhyw un sydd wedi dioddef y math hwn o drosedd i roi gwybod i ni ar unwaith er mwyn i ni wneud ymholiadau cyn gynted â phosibl.”

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am unrhyw droseddau, neu bryderon eraill, ffonio Heddlu Gwent ar 101.Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter hefyd. Neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.