Dau ddyn wedi cael eu harestio yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd yng Nghasnewydd

Mae dau ddyn wedi cael eu harestio yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng car a cherddwr ar Heol Wharf yng Nghasnewydd ddoe, dydd Mawrth 8 Hydref tua 2pm.

Mae dyn 24 oed o ardal Casnewydd yn y ddalfa ar hyn o bryd ar amheuaeth o ymgais i lofruddio a dyn 38 oed o ardal Casnewydd ar amheuaeth o gynorthwyo troseddwr.

Mae'r cerddwr, dyn 22 oed o ardal Casnewydd, yn dal yn yr ysbyty mewn cyflwr difrifol.

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth gan unrhyw un a allai eu helpu gyda'u hymholiadau ac maen nhw'n arbennig o awyddus i glywed gan fodurwyr gyda delweddau camera dashfwrdd a oedd yn gyrru ar hyd Heol Wharf tuag adeg y gwrthdrawiad.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 1900372591, neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555111. Gallwch anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Facebook a Twitter Heddlu Gwent hefyd.