Dau dyn yn y llys yn dilyn gwarantau cyffuriau yng Nghaerffili

Mae dau o bobl wedi ymddangos yn y llys ar gyhuddiadau o droseddau cyffuriau yn dilyn gwarantau cyffuriau yng Nghaerffili.

Cyflawnwyd y gwarantau cyffuriau gan swyddogion yn ardal Caerffili ddoe fel rhan o Ymgyrch Jig-so,  sy'n targedu troseddau difrifol a threfnedig yng Ngwent.

Cafodd pum cyfeiriad eu chwilio yn ardaloedd Tretomas, Bedwas ac Abertridwr.

Arestiwyd dau ddyn ddoe ac maent wedi cael eu cyhuddo ers hynny.

Mae dyn 31 oed o Dretomas wedi cael ei gyhuddo o gynllwynio i gyflenwi cyffur dosbarth A - cocên, cynllwynio i gynhyrchu cyffur a reolir dosbarth B - amffetamin, dau gyfrif o feddu ar ddelwedd bornograffig eithafol ac un  cyfrif o feddu ar lafn cyllell / gwrthrych miniog mewn man cyhoeddus.

Cyhuddwyd dyn 28 oed o Fedwas o gynllwynio i gyflenwi cyffur a reolir dosbarth A - cocên a chynllwynio i gyflenwi cyffur a reolir Dosbarth B - amffetamin.

Ymddangosodd y ddau yn Llys Ynadon Casnewydd y bore yma.

Maent wedi cael eu cadw yn y ddalfa nes eu hymddangosiad nesaf yn y llys ar 7 Awst.