Deuddeg ci wedi eu dwyn o dri chyfeiriad yng Ngwent

Ers dydd Sul, (26 Gorffennaf), mae 12 ci wedi eu dwyn o dri chyfeiriad yn ardal Heddlu Gwent.

Credir bod c?n sbaniel wedi'u targedu'n benodol. Cafodd un ar ddeg eu dwyn i gyd, ac un Jack Russell.

Cymerwyd tri sbaniel ac un Jack Russell o sied o eiddo ar Heol Bedwellte ym Markham rywbryd rhwng 9.30pm Dydd Sul 26 Gorffennaf a 7am Dydd Llun 27 Gorffennaf. (2000267861) (Mae tri o’r c?n a gafodd eu dwyn yn y digwyddiad hwn yn y llun)

Cafodd dau sbaniel eu dwyn o sied o eiddo ym Mhwll y Pant yng Nghaerffili tua 1.15am Dydd Mawrth 28 Gorffennaf. (2000269142)

Cafodd chwe sbaniel eu dwyn o gytiau c?n allanol o eiddo ar Broad Street Common yng Nghasnewydd rywbryd rhwng 3am a 10.45am Dydd Mawrth 28 Gorffennaf. (2000269543)

Mae swyddogion yn ymchwilio ac rydym yn apelio ar unrhyw un sydd â gwybodaeth yn ymwneud â'r lladrad hwn i gysylltu: ffoniwch 101 neu anfonwch neges uniongyrchol atom gan ddyfynnu'r cyfeirnod perthnasol.

Mae perchnogion c?n hefyd yn cael eu hannog i gymryd camau diogelwch ychwanegol i sicrhau diogelwch eu c?n:

  • Sicrhewch fod microsglodyn ar eich anifail anwes – os yw eich ci yn rhedeg i ffwrdd a bod rhywun yn dod o hyd iddo, gellir eich olrhain yn hawdd fel ei berchennog. Os caiff eich ci ei ddwyn, pan gaiff ei gymryd at y milfeddyg bydd yn darganfod bod microsglodyn yn y ci ac fe welir mai chi yw ei berchennog dilys.
  • Peidiwch â gadael c?n ar eu pennau eu hunain yn y stryd, ni waeth pa mor fach a chyfeillgar yw'r gymuned
  • Peidiwch â'u gadael ar eu pennau eu hunain mewn car – yn enwedig pan fydd y tywydd yn dechrau cynhesu
  • Sicrhewch fod eich gardd yn ddiogel a pheidiwch â'u gadael ar eu pennau eu hunain am gyfnodau hir
  • Os ydych yn eu cadw y tu allan, gwnewch yn si?r bod eich eiddo a'ch cytiau c?n yn ddiogel