A welsoch chi unrhyw beth? Byrgleriaeth trwy dynnu sylw ar Stryd Edward, Casnewydd

Rydym yn apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am fyrgleriaeth trwy dynnu sylw ar Stryd Edward, Casnewydd, tua 3.30pm dydd Mawrth 28 Mai 2019.

Roedd y dioddefwyr adref pan gurodd dyn ar y drws a dweud ei fod o gwmni d?r, yn ymchwilio i broblemau cyflenwad yn y stryd. Aeth y dyn i mewn i'r eiddo a gofyn i un o'r dioddefwyr ddangos y pibellau iddo a phrofi'r d?r. Tra'r oedd y dioddefwr yn brysur, aeth ail ddyn ati i chwilio'r eiddo.

Ar ôl i'r dyn cyntaf adael, gwelodd y dioddefwr bod arian wedi cael ei ddwyn o ddroriau i fyny'r grisiau.

Yn ôl y disgrifiad roedd un dyn yn wyn, rhwng 30 a 40 oed, o faint canolig ac yn 5 troedfedd 7 modfedd o daldra. Roedd yn gwisgo siaced fflworoleuol gyda llewys hir, yn cario clipfwrdd ac roedd ganddo laniard o gwmpas ei wddf. Roedd y llall yn ddyn gwyn, rhwng 30 a 40 oed, o faint canolig ac yn gwisgo dillad tywyll.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth a allai helpu ein hymholiadau, ffoniwch 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 291 o 28/5/19. Gallwch anfon neges uniongyrchol atom ar dudalennau Facebook neu Twitter, neu gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.