A welsoch chi unrhyw beth? Ymosodiad ar ddyn yng Nglyn Ebwy

Tua 12.10am dydd Llun 26 Tachwedd, cawsom ein hysbysu am ymosodiad mewn cyfeiriad ym Mryn y Gwynt, Glyn Ebwy.

Roedd perchennog yr eiddo yn cysgu pan ddefnyddiodd troseddwyr anhysbys rym i agor y drws ffrynt a mynd i mewn i'r adeilad. Yna ymosododd y troseddwyr ar y dioddefwr. Ni chymerwyd unrhyw eitemau o'r adeilad.

Dioddefodd y dyn rwygiadau i'w ben, ei wyneb a'i gefn a chleisiau i'w goes a'i law.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth gysylltu â ni ar 101, neu anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent gan ddyfynnu rhif cofnod 4 o 26/11/2018. Neu gallant ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.