A welsoch chi unrhyw beth? Gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng beic modur a char ar Heol Cas-gwent yng Nghasnewydd

Mae swyddogion yn apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ffyrdd rhwng beic modur a char ar Heol Cas-gwent yng Nghasnewydd.

Digwyddodd y gwrthdrawiad tua 4.40pm dydd Sul 23ain Medi 2018, ger y garej Esso.

Aethpwyd â thri o bobl i Ysbyty Brenhinol Gwent, un ohonynt ag anafiadau difrifol a dau ohonynt â mân anafiadau.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth, gan gynnwys pobl gyda delweddau camera dashfwrdd posibl, ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 298 23/09/2018 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.