Difrod i geir heddlu ym Metws

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl i ddau o’n ceir heddlu gael eu difrodi.

Cafodd ffenestri ôl dau gar heddlu eu malu pan oeddent wedi’u parcio y tu allan i Orsaf Heddlu Betws neithiwr, Dydd Mawrth 17 Mawrth.

Jitka Tomkova-Griffiths yw’r Arolygydd lleol,

“Mae’r niwed yn golygu y bydd dau o’r ceir heddlu yr ydym yn eu defnyddio’n ddyddiol i wasanaethu’n cymunedau oddi ar y ffordd, mae’n siomedig iawn i weld gweithred mor hurt o fandaliaeth. Rydym ni nawr yn y broses o wneud ymholiadau i dracio’r troseddwyr ac rydym yn edrych ar ddelweddau CCTV yn yr ardal.”

Os gallwch chi ein cynorthwyo ffoniwch ni ar 101 gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod 2000095805, gallwch hefyd anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter neu ffoniwch Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.