Difrod troseddol i geir ym Margod a Phentwyn-mawr

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl cael dau hysbysiad am ddifrod troseddol i geir ym Margod a Phentwyn-mawr.

Cawsom ein hysbysu am y digwyddiad cyntaf  mewn cyfeiriad yn Edmund Place, Pentwyn-mawr tua 4.40am ddydd Iau 9 Gorffennaf.

Achoswyd difrod i do car a chafodd briciau a cherrig eu taflu at y car yn ôl pob sôn.

Cawsom ein hysbysu am yr ail ddigwyddiad mewn cyfeiriad yn Rhodfa'r Parc, Bargod tua 7.45am ddydd Iau 9 Gorffennaf, pan gafodd teiars car eu torri.

 Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth am y digwyddiadau hyn, neu sydd â delweddau teledu cylch cyfyng neu gamera dashfwrdd, gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnodau:2000242391 (Pentwyn-mawr) neu 2000242437 (Bargod).

Gallwch gysylltu â'r llu trwy gyfrwng Facebook a Twitter hefyd a gallwch roi gwybodaeth i Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.