Difrod Troseddol - Rhisga

[Translate to Cymraeg:]

Rydym yn ceisio dod o hyd i'r tri unigolyn hyn ar ôl i garreg gael ei thaflu trwy ffenest t? ar Heol Grove yn Rhisga.

Digwyddodd tua 10.50pm dydd Llun 5 Hydref. Ni chafodd unrhyw un ei anafu.

Yr un noson, 10 munud yn ddiweddarach, taflwyd bricsen trwy ffenest t? ar Heol Parc Newydd.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu 2000364020, neu anfon neges uniongyrchol atom ar Facebook neu Twitter.