Digwyddiad yn erbyn y drefn gyhoeddus yn y Courtyard, Casnewydd

Mae heddweision yn ymchwilio yn dilyn adroddiad o drosedd yn erbyn y drefn gyhoeddus yn y Courtyard, Casnewydd. Digwyddodd hyn tua 7.25 o’r gloch nos Sul 8 Mawrth. Honnir bod dyn wedi taflu gwydr y tu mewn i’r dafarn cyn gadael tua chyfeiriad Upper Dock Street. 

Cafodd ei ddisgrifio fel stwcyn o ddyn yn ei bumdegau. Mae ganddo dat?s amlwg ar ei freichiau, ei wyneb a’i ben.

Hoffem siarad â’r dyn a welir yn y llun hwn, gan fod heddweision yn credu y gallai ein helpu gyda’n hymchwiliadau.

Os gallwch chi helpu, neu os oes gennych chi unrhyw wybodaeth arall, ffoniwch 101 gan nodi: 2000084996 neu gadewch neges uniongyrchol ar dudalennau Facebook neu Twitter Heddlu Gwent.