Diolch i swyddog heddlu am helpu i achub bywyd dyn

Mae dyn wedi diolch i swyddog Heddlu Gwent am helpu i achub ei fywyd ar ôl iddo ddioddef ffit.

Roedd Liam Angel, 25 oed o Lanhiledd, yn deithiwr mewn car ar yr A472 ger Cwmbrân pan ddioddefodd ffit ar 15 Mai.

Roedd y teulu ar eu ffordd adref o B&Q pan gafodd y plastrwr ffit a mynd yn ddiymateb.

Llwyddodd cariad Mr Angel i dynnu sylw car heddlu a oedd yn cael ei yrru gan Gwnstabl Heddlu David Davies, triniwr c?n gyda'r llu.

Dywedodd Mr Angel: “Roeddwn am ddweud diolch wrth Gwnstabl Heddlu Davies am stopio'i gar ac achub fy mywyd. Tynnodd fi allan o'r car a rhoddodd fi i orwedd ar fy ochr yn yr ystum adfer. Galwodd yr ambiwlans ac arhosodd nes iddyn nhw gyrraedd.

"Alla'i ddim diolch digon iddo. Alla'i ddim dychmygu beth fyddai wedi digwydd pe na bai wedi stopio. Pan gyrhaeddais yr ysbyty, dywedodd y meddyg fy mod yn lwcus i fod yn fyw.

“I mi, dim jyst gwneud ei waith oedd Cwnstabl Davies, stopiodd a helpodd i fy achub i - am ddyn anhygoel. Pan fydd y pandemig drosodd, byddwn wrth fy modd yn diolch iddo'n bersonol."

Treuliodd Mr Angel bum diwrnod yn Ysbyty Nevill Hall cyn cael ei ryddhau. Dywedodd ei fod yn llawer gwell yn awr a'i fod yn aros am brofion eraill.

Mae Cwnstabl Heddlu Davies wedi bod gyda'r llu ers 19 mlynedd ac mae wedi bod yn gweithio fel triniwr c?n am y 10 mlynedd diwethaf.

Dywedodd Uwch-arolygydd Glyn Fernquest: “Rwyf yn falch i gael swyddogion fel Cwnstabl Davies yn y llu.  Helpodd ei feddwl a'i weithredu chwim i achub bywyd aelod o'n cymuned.

“Dymunwn wellhad llawn a chyflym i Mr Angel.”

Ychwanegodd: “Yn ystod yr argyfwng iechyd digyffelyb hwn, mae ein swyddogion yn dal i wasanaethu ein cymunedau a gwneud eu gorau glas i gadw pawb yn ddiogel.”