Diweddariad: Bwrgleriaeth yn ardal y Torfaen

Mae swyddogion yn atgoffa trigolion yn ardal Cwmbrân i fod yn wyliadwrus yn dilyn nifer o fwrgleriaethau yn lleol.

Cafwyd adroddiadau o fwrgleriaethau yn ardaloedd Pont-y-p?l a Chwmbrân, rhwng dydd Sul 20 Hydref a dydd Llun 21 Hydref 2019. Gwnaeth y troseddwyr dorri i mewn i gartrefi, dwyn allweddi ceir ac yna dwyn y cerbydau.

Mae dyn 22 oed o Gasnewydd a dynes 18 oed o Bont-y-p?l wedi’u harestio ar amheuaeth o fwrgleriaeth; mae’r ddau wedi’u rhyddhau ond yn dal i fod yn rhan o’r ymchwiliad.

Dywedodd yr Arolygydd Phil O'Connell o ardal plismona Torfaen Heddlu Gwent, "Mae ein hymholiadau yn parhau i’r achosion hyn o ddwyn.

"Byddwn yn argymell bod trigolion yn parhau i fod yn wyliadwrus ac yn gwneud yn si?r eu bod yn cloi eu cartrefi, hyd yn oed os ydynt i ffwrdd am gyfnod byr yn unig neu os ydynt yn eu cartrefi i gadw’r drysau wedi’u cloi. Ceisiwch gadw eitemau gwerthfawr, fel allweddi ceir a bagiau llaw i ffwrdd o’r drws ac o’r golwg.

"Hoffwn roi sicrwydd i drigolion ein bod yn gwneud pob ymdrech i ddod o hyd i’r rhai hynny sy’n gyfrifol a dod â nhw i gyfiawnder.

"Gofynnir i unrhyw un sydd ag unrhyw wybodaeth am y bwrgleriaethau hyn i ffonio Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu cyfeirnod 1900388728 neu anfon neges uniongyrchol atom ni drwy Facebook neu Twitter. Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers, yn ddienw, ar 0800 555 111."