Diweddariad: Byrgleriaeth yn ardal Bryn Pica, Tredegar

Yr wythnos ddiwethaf, gwnaethom apelio am wybodaeth yn dilyn hysbysiad am fyrgleriaeth yn ardal Bryn Pica yn Nhredegar a ddigwyddodd yn ystod oriau mân y bore, dydd Iau 3 Hydref 2019. Yn dilyn ymchwiliadau, mae dyn 33 oed o ardal Tredegar wedi cael ei arestio ar amheuaeth o fyrgleriaeth ac mae wedi cael ei ryddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.