Diweddariad: Digwyddiad ym Mrynmaw; weloch chi unrywbeth?.

Yn dilyn ein hapêl am wybodaeth yn sgîl digwyddiad ym Mrynmawr ar Ddydd Llun (y 5ed o Awst 2019)arestiwyd dyn, 54 oed, o’r ardal leol, ar sail amheuaeth achosi affráe. Mae’r dyn wedi cael ei ryddhau dan arolwg.

Digwyddodd yr affráe tu fas i eiddo ar Heol Onnen, Brynmawr tua 8.30yh nos Lun. Gofynnir i unrywun oedd yn yr ardal ar y pryd i gysylltu â ni, os oes gwybodaeth gyda chi yngl?n â’r digwyddiad hwnnw.

Os gallwch helpu, ffoniwch 101 gan roi rhif 526 a’r dyddiad 5/8/19, neu, fel arall, anfonwch neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Trydar. Hefyd, gallwch gysylltu, yn ddi-enw, â Crimestoppers, ar 0800 555 111.