DIWEDDARIAD: Gwrthdrawiad traffig ar y ffordd rhwng car a beic modur yn Frederick Street, Casnewydd

DIWEDDARIAD: Fe wnaethom ni apelio am wybodaeth yn dilyn gwrthdrawiad traffig ar y ffordd rhwng car a beic modur yn Frederick Street, Pillgwenlli, Casnewydd ddydd Mercher, 11 Mawrth.

Yn dilyn y gwrthdrawiad, fe wnaeth y car – Ford Fiesta arian – adael y lleoliad a’r dyn a oedd yn gyrru’r beic modur. Cafwyd hyn i’r car yn ddiweddarach.

Aethpwyd â dyn 19 mlwydd oed o Fetws, Casnewydd, i Ysbyty Brenhinol Gwent i gael triniaeth ac mae’n dal yn yr ysbyty ar ôl dioddef anafiadau difrifol i’w goes.

Yn dilyn ymchwiliad gan swyddogion yr heddlu, rydym wedi arestio a chyhuddo dyn 31 mlwydd oed o Gasnewydd o’r troseddau canlynol: niwed corfforol difrifol, gwyrdroi cwrs cyfiawnder a methu â darparu sbesimen i’w ddadansoddi.

Cafodd menyw 50 mlwydd oed o Gasnewydd ei harestio dan amheuaeth o wyrdroi cwrs cyfiawnder ac mae hi wedi ei rhyddhau tra bod yr ymchwiliad yn parhau.

Os oes gan unrhyw un wybodaeth a allai gynorthwyo ein hymchwiliad neu os oeddech chi yn ardal Pillgwenlli tuag amser y digwyddiad ac mae gennych ddelweddau camera dashfwrdd, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cyfeirnod log 2000088359 neu 196 11/3/20.

Gallwch hefyd anfon neges uniongyrchol gyda gwybodaeth at dudalennau cyfryngau cymdeithasol Twitter neu Facebook Heddlu Gwent.

Hoffwn ddiolch i bawb sydd wedi ein cynorthwyo gyda’n hymholiadau.