DIWEDDARIAD: Mynydd Pen-y-fâl yn Y Fenni

Neges oddi wrth Brif Gwnstabl Pam Kelly

Dywedodd Prif Gwnstabl Pam Kelly: "Rwyf wedi cael fy syfrdanu gan gefnogaeth ein cymunedau yn ystod y cyfnod anodd hwn. Bydd swyddogion yn parhau i wasanaethu'r cyhoedd a chefnogi ein cydweithwyr yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol yn ystod yr hyn a fydd yn gyfnod heriol i bawb.

“Daliwch ati i ddilyn cyngor y Llywodraeth ac Iechyd Cyhoeddus Cymru i helpu i'n cadw ni i gyd yn ddiogel.  Mae gan bob un ohonom ni gyfrifoldeb i lynu wrth y canllawiau a chydweithio i ddod trwy'r amser ansicr hwn.

"Dros y penwythnos, cafwyd cynnydd yn nifer yr ymwelwyr â mynydd Pen-y-fâl yn Y Fenni a achosodd i’r awdurdod lleol  osod arwyddion “ffordd ar gau” er mwyn amddiffyn ymwelwyr a thrigolion lleol.  Yn gweithio gyda Chyngor Sir Fynwy, rydym wedi gorfodi cau'r ffordd yn awr ar ôl i nifer o ymwelwyr symud yr arwyddion "ffordd ar gau".  Mae'r ymddygiad hwn yn annerbyniol.

"Roedd hyn yn rhwystro'r swyddogion hynny rhag rhoi cymorth i weddill y gymuned yn Y Fenni.

"Mae hwn yn gyfnod prysur iawn i'n holl wasanaethau brys. Gallwch ein helpu ni a'r gymuned trwy ystyried sut rydych yn cysylltu â'n gwasanaethau.

"Mae hwn yn amser i gymunedau ddod at ei gilydd. Mae gan bob un ohonom ni ran i'w chwarae ac yma yn Heddlu Gwent byddwn yn parhau i wneud ein gorau glas i amddiffyn a gwasanaethu ein cymunedau.”