Dyn anymwybodol yn cael ei ddarganfod yn Aber-bîg

Allwch chi helpu? Mae swyddogion yn apelio am dystion / gwybodaeth ar ôl darganfod dyn anymwybodol ar Heol Pantddu yn Aber-bîg tua 7.15pm ddydd Sul 10fed Mehefin 2018.

Aethpwyd â'r dyn i'r ysbyty ac mae'n dal yno mewn cyflwr difrifol.

Mae ymholiadau'n parhau ar hyn o bryd gan nad yw'n hysbys a oedd y dyn yn rhan o ryw fath o ffrwgwd.

Gofynnir i unrhyw un â gwybodaeth ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 589 10/06/18 neu ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800555111.