Dwyn carafán o Mitchel Troy, Trefynwy

Press release 12/05/17 Stolen Caravan

Rydym yn apelio am wybodaeth yn ymwneud â dwyn carafán Stirling Eccles Court 2011 o Mitchel Troy yn Nhrefynwy.

Cafodd y garafán, sydd wedi ei phrisio am oddeutu £12,000 ei dwyn rywbryd rhwng dydd Sadwrn 29 Ebrill a dydd Llun 1 Mai.

Os oes gan unrhyw un unrhyw wybodaeth am hyn, ffoniwch 101 gan ddyfynnu cofnodrif 141 1/5/17.