Dych chi wedi gweld y dyn hwn sydd ar goll?

Rydym yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Neil Jones sydd ar goll.

Cawsom ein hysbysu bod Neil, sy'n 39 oed o Goed-duon, ar goll ar y 1af o Chwefror ac rydym yn pryderu am ei les.

Yn ôl y disgrifiad mae'n 5 troedfedd 7 modfedd o daldra ac o faint canolig.

Mae gan Neil gysylltiadau ag ardaloedd Coed-duon, Rhisga a Rhymni.

Gofynnir i unrhyw un ag unrhyw wybodaeth am ble mae ef ffonio 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000055389.