Dyfais diogelwch ar y ffyrdd wedi cael ei thynnu oddi ar bostyn lamp yng Nglyn Ebwy

Rydym yn apelio am wybodaeth ar ôl cael ein hysbysu bod dyfais monitro traffig wedi cael ei dwyn o ffordd yng Nglyn Ebwy ddydd Mercher 7 Hydref.

Roedd y ddyfais, sy'n eiddo i Bartneriaeth Lleihau Damweiniau ar y Ffyrdd Cymru, GanBwyll, yn sownd wrth bostyn lamp ar ran o'r ffordd rhwng cylchfan Badminton a'r B4047 Beaufort Hill - sy'n cael ei adnabod yn lleol fel "the incline".

Cafodd ei gosod ddydd Mawrth 29 Medi ac roedd i fod i gael ei chasglu ddydd Mercher 7 Hydref, ond roedd y ddyfais wedi cael ei thynnu oddi ar y postyn lamp cyn y gellid ei chasglu.

Dywedodd Rhingyll Jason Williams o Bartneriaeth Lleihau Damweiniau ar y Ffyrdd Cymru:

“Nid camera cyflymder i ddal gyrwyr yn mynd yn rhy gyflym yw'r darn hwn o offer. Mae'n ceisio gwella diogelwch ar y ffyrdd yn dilyn pryderon gan bobl sy'n byw yn yr ardal.

"Mae'r dyfeisiadau hyn yn monitro defnydd o'r ffordd, gan ddadansoddi i weld faint o gerbydau sy'n defnyddio'r ffordd mewn wythnos. Yn seiliedig ar y canlyniadau, gall hyn arwain at gyflwyno mesurau diogelwch.

"Cafodd ei gosod ar y ffordd ar ôl i ni dderbyn cwynion am gerbydau'n defnyddio'r ffordd yn beryglus.

“Rydym yn gweithio gyda'n hasiantaethau partner yn rheolaidd i sicrhau diogelwch defnyddwyr y ffyrdd, sy'n hollbwysig i'r llu."

Mae Heddlu Gwent yn apelio ar unrhyw dystion neu unrhyw unigolion a all fod â lluniau CCTV, lluniau camera car, neu wybodaeth yn ymwneud â'r digwyddiad hwn i gysylltu â Heddlu Gwent ar 101, gan ddyfynnu rhif cofnod 2000365759.

Gallwch gysylltu â'r llu drwy'r cyfryngau cymdeithasol ar Facebook a Twitter hefyd a gallwch roi unrhyw wybodaeth yn ddienw i Crimestoppers ar 0800 555 111.