Dyn o Gasnewydd wedi cael ei alw yn ôl i'r carchar

Mae Heddlu Gwent yn apelio am wybodaeth i ddod o hyd i Brogan Joseph Hooper sydd wedi torri amodau ei drwydded ar ôl cael ei ryddhau o'r carchar ar y 1af o Fai.

Derbyniodd y dyn 27 oed o Gasnewydd ddedfryd o 144 mis yn y carchar am ymddygiad bygythiol ac afreolus yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Mehefin 2014


Oherwydd bod Brogan, a gafodd ei ryddhau ar drwydded, wedi torri amodau ei drwydded, mae wedi cael ei alw yn ôl i'r carchar yn awr.

 

Gofynnir i unrhyw un a all helpu ffonio Heddlu Gwent ar 101 gan ddyfynnu rhif cofnod 2000193744. Gallwch anfon neges uniongyrchol at Heddlu Gwent ar Facebook neu Twitter hefyd. Fel arall, gallwch ffonio Crimestoppers yn ddienw ar 0800 555 111.