Dyn o Gwmbrân wedi'i gyhuddo dan Ddeddf Sylweddau Ffrwydrol

Mae dyn o Gwmbrân wedi ymddangos gerbron llys ar gyhuddiad o feddu ar sylwedd ffrwydrol.

Gweithredwyd gwarant mewn cyfeiriad yn Llys Monnow, Thornhill, tua 11.20am ddydd Iau 27 Awst.

Arestiwyd dyn 46 oed ddydd Iau, dan Adran 4 Deddf Sylweddau Ffrwydrol.

Ers hynny mae wedi cael ei gyhuddo o feddu ar sylwedd ffrwydrol at ddibenion anghyfreithlon.

Ymddangosodd yn Llys Ynadon Caerdydd ar 29 Awst ac mae wedi cael ei gadw yn y ddalfa nes ei ymddangosiad nesaf yn y llys ar 7 Medi.

Cafodd yr heddlu gymorth gan yr Adran Ordnans Ffrwydron i atafaelu eitemau o'r cyfeiriad a sicrhau diogelwch preswylwyr lleol trwy gydol yr amser.