Dyn wedi cael ei gyhuddo ar ôl achos o drywanu yng Nghastell Caerffili.

Dydd Gwener 29ain Mai 2020 arestiodd swyddogion ddyn 23 oed o ardal Caerffili yn dilyn achos o drywanu ar dir Castell Caerffili.

Mae wedi cael ei gyhuddo yn awr o glwyfo dan adran 18 a meddu ar wrthrych llafnog mewn man cyhoeddus. Mae wedi cael ei gadw yn y ddalfa a bydd yn ymddangos yn Llys Ynadon Casnewydd y bore yma, dydd Llun 1af Mehefin.

 Mae'r dyn 26 oed o ardal Caerffili a ddioddefodd anafiadau ar ôl cael ei drywanu yn ei abdomen, mewn cyflwr sefydlog.