Dyn wedi cael ei gyhuddo ar ôl anaf i swyddog yn ystod ymholiad i gyflenwi cyffuriau'n anghyfreithlon

Yn dilyn ein newyddion ddoe ynghylch un o'n swyddogion a gafodd ei anafu fel rhan o ymholiad i gyflenwi cyffuriau'n anghyfreithlon yn Nhorfaen, mae dyn 18 oed o ardal Pont-y-p?l, a gafodd ei arestio ddoe, wedi cael ei gyhuddo yn awr o feddu ar gyffur Dosbarth B gyda bwriad o gyflenwi, ymwneud â chyflenwi cyffur Dosbarth B, gyrru'n beryglus, gyrru heb yswiriant, gyrru heb drwydded a gwir niwed corfforol. Bydd yn ymddangos gerbron llys yn awr.

Mae'r dyn 18 oed o Gasnewydd a gafodd ei arestio ar amheuaeth o fod yn ymwneud â chyflenwi cyffur Dosbarth B, a'r bachgen 15 oed o Gwmbrân a arestiwyd ar amheuaeth o feddu ar gyffur a reolir gyda bwriad o gyflenwi, wedi cael eu rhyddhau tra bod ymchwiliad yn parhau.

Diolch yn fawr am eich holl ddymuniadau da a'ch consyrn am ein swyddog. Rydym yn werthfawrogol iawn.