Dyn wedi cael ei gyhuddo ar ôl digwyddiad yn Rhisga

Mae’r dyn 47 oed o Risga a gafodd ei arestio ar ôl digwyddiad yn Sgwâr Llanarth, Pontymister, lle cafodd dyn ei drywanu ddydd Gwener, wedi cael ei gyhuddo o glwyfo.

Bydd yn ymddangos gerbron y llys heddiw, dydd Llun 11 Mai.

Hoffem ddiolch i’r cyhoedd a’r gymuned leol am ein cynorthwyo gyda’n hymholiadau yn yr ardal.